Avainsana-arkisto: pestit

Vapaaehtoistuen viesti 4/2016

Tässä Vapaaehtoistuen viestissä:


HYVÄ JOHTAMINEN PARTIOSSA – PROJEKTIN JOHTAJAA ETSITÄÄN!

Partion menestyminen nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee hyvää johtamista. Yhteiskuntakin tarvitsee sitä. Partion strategiassa hyvä johtaminen on yhtenä painopisteenä ja osana sitä työtä otamme käyttöön yhteisen johtamiskäsityksen ja johtamismallin. Partiossa esiintyy nyt monenlaista näkemystä johtamisesta ja ne ovat kaikki varmasti jossain määrin käyttökelpoisia omissa konteksteissaan. Partion yhteinen johtamiskäsitys nousee partion päämäärästä: Johtaminen on väline, jolla luomme aktiivisia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

Nyt etsimme tämän projektin koordinaatioryhmälle toista projektinjohtajaa. Projektiryhmä meillä jo on, ja vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen toimii johtajaparinasi. Saat siis avaimet käteen -periaatteella projektin, jossa pääset toimimaan suoraan partion päämäärän, johtamisen ja valmiin projektiryhmän kanssa. Projektin toimintaa tuetaan niin järjestön kuin WOSM:n suunnasta. Jälkimmäinen onkin jo valmistellut meille mallin, joka tulee jokin päivä olemaan käytössä kaikkialla maailmassa. Suomessa olemme käyttöönoton kärkijoukossa.

Sinulta toivotaan kykyä ja osaamista strategisten kokonaisuuksien käyttöönotosta; projektiosaamiseesi kuuluu suunnittelu, toteutus ja arviointi. Omaat myös kokemusta ihmisten onnistuneesta sitouttamisesta strategisiin tavoitteisiin ja vuorovaikutustaitosi saavat projektiryhmän hyrisemään tyytyväisyyttään. Partion nykytilan ja kehityssuuntien tunteminen on tärkeää, tunnet myös hyvin partion päämäärän sekä keinot, joita meillä on sen saavuttamiseen. Pestissä tarvitsee käyttää englantia suullisesti ja kirjallisesti.

Projekti on siis käynnistynyt alkuvuoden aikana ja mukaan pääsee vaikka heti. Projekti jatkuu vuoden 2017 loppuun. Ajankäyttöä menee noin yksi kokous kuukaudessa. Lisäksi tulosten esittely erilliselle johtamisen asiantuntijoista koostuvalle sparrausryhmälle sekä työstö työpareissa ja pienryhmissä kokousten välillä vie aikaa yksilöllisen tarpeesi sekä mahdollisuuksiesi mukaisesti.

Oletko sinä etsimämme henkilö? Ota yhteyttä 6.5.2016 mennessä – katso tarkemmat hakuohjeet Vapaaehtoistuen avoimet pestit -sivulta!


SÄHKÖISET OSAAMISMERKIT TEKEVÄT KOVAA VAUHTIA TULOAAN PARTIOON

Partiossa osaamismerkkejä otetaan vuoden 2016 aikana laajemmin käyttöön. Perjantaina 22.4.2016 piireihin on lähtenyt (laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan jäsenille sekä piirin ohjelman, koulutuksen ja aluetyöntekijöille) hieman etukäteistietoa asiasta sekä muutama kysymys siitä, miten piiri haluaisi osaamismerkkiasioissa olla mukana. Toivomme piireiltä vastauksia tiedusteluun 10.5. mennessä, kiitos!

Seuraavassa vielä hieman kertausta, mistä on kyse ja missä nyt mennään:

Sähköisellä osaamismerkillä tuodaan esiin tietoja, taitoja, osaamista ja/tai saavutusta. Osaamismerkki koostuu kuvasta ja merkkiin liitetyistä tiedoista, joita ovat merkin kuvaus, merkin saamiskriteerit, myöntäjän tiedot sekä merkin voimassaoloaika. Osaamismerkkiin on mahdollista liittää myös todisteita osaamisesta, jotka osoittavat, millä osaamisella/näytöillä merkin saaja on sen ansainnut.

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena on auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä – eli nimenomaan partiossa!

Osaamismerkin osoittamaa osaamista voi hyödyntää esimerkiksi koulumaailmassa tai työnhaussa. On kuitenkin hyvä muistaa, että oppilaitosten käytännön osaamismerkeillä osoitetun osaamisen hyväksi lukemisesta vaihtelevat. Merkkien käyttö laajenee kuitenkin koko ajan ja ne ovat jo käytössä monessa oppilaitoksessa sekä järjestöissä.

Tällä hetkellä partion osaamismerkit ovat haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista.

Tällä hetkellä jo lippukunnanjohtaja voi hakea yhdistyksen puheenjohtajan merkkiä, pian myös yhdistyksen sihteerille löytyy oma merkkinsä ja Roihun myötä osaamismerkkiperheemme laajenee viiden erilaisen merkin voimin.

Partiossa myönnettävät osaamismerkit osoittavat sellaista osaamista, jolla on merkitystä myös joko työ- tai koulumaailmassa. Mitään humputtelemerkkejä emme aio alkaa myöntää. Osaamismerkkien avulla teet näkyväksi myös sellaista partiossa hankittua osaamista, jota muuten olisi vaikeaa osoittaa tai josta partiossa ei saa muunlaista todistusta.

Lisäinfoa osaamismerkeistä löydät partion toimintasivustolta. Voit olla myös yhteydessä Partioasemalle kasvatuskoordinaattori Juuso Luomalaan (juuso.luomala@partio.fi), jos sinulla on osaamismerkkeihin liittyviä aatoksia tai kaipaat lisätietoja.


JANOATKO MOODLE-KOULUTUSTA

Työskenteletkö PartioMoodlen parissa? Kaipaatko lisää vipuvartta Moodlen kanssa toimimiseen? Kaipaavatko Moodle-taitosi päivittämistä?

Piireistä on kantautunut korviimme viestiä Moodle-koulutuksen tarpeesta. Tähän kutsuhuutoon olemmekin nyt vastaamassa ja suunnittelemme parhaillaan alkusyksyyn Moodle-koulutusta. Tarkan ajankohdan vahvistamme vielä toukokuun aikana.

Jotta koulutuksesta tulisi mahdollisimman hyvä ja piirien tarpeita palveleva, käyttäisitkö viisi minuuttia aikaasi ja kävisit vastaamassa pieneen kyselyyn täältä 15.5. mennessä. Kyselyllä kartoitetaan ajankohta- ja sisältötoiveita koulutuksen suhteen.

Muistathan myös, että jo ennen koulutusta saat tarvittaessa jeesiä Moodlen kanssa: teknistä tukea Moodleen saat Mikko ”Muppe” Ahokkaalta (muppe@iki.fi) ja verkkokurssin sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit puolestaan lähestyä Anna von Zansenia (anna.von.zansen@gmail.com).


KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KORJAUSUUTISIA

Kohtauksessa koulutusjärjestelmän peruskorjaus eteni kohisten, kun ilahduttavan moni halusi olla mukana työstämässä koulutusjärjestelmää, taitokoulutuksia ja moduulikarttaa. Projektiryhmä sai hyviä eväitä seuraavaan vaiheeseen eli moduulikuvausten päivittämiseen ja koulutuskokonaisuuksien työstöön.

Ohjaajakoulutusten ja lippukuntatuen mahdolliset muutokset vaikuttavat luonnollisesti koulutusjärjestelmän korjaukseenkin, mutta tavoitteena on, että elokuussa olisi niin valmista, että moduulikarttaa (tai vastaavaa) päästäisiin tekemään. Sen muoto on edelleen työn alla: taulukko, kartta, laatikkoleikki, polku vai jotain ihan muuta? Kaikenlaisia ideoita otetaan innolla vastaan!


MENTORIN JA PIIRIN MENTORIVASTAAVAN PESTIKUVAUKSET JULKAISTU

Mentorointi on partiossa vielä varsin nuori menetelmä. Pitkään on puhuttu ja haaveiltu mentoroinnista ja ainakin joillain piirihallitusten tai isojen projektien johtoryhmien jäsenillä onkin ollut jo mentori käytössään. Sekä mentorit että aktorit (eli ne, joita mentoroidaan) tuntuvat olevan varsin innoissaan mentoroinnista.

Lippukuntatuen uudistuksen myötä mentorointi halutaan ulottaa yhä laajemmalle joukolle. Ja kenestäpä muusta aloittaisimme, kuin niistä ehkäpä tärkeimmistä, lippukuntien johtajista. Jatkossa lippukunnanjohtaja voi pyytää itselleen mentorin. Näitä tyyppejä onkin varmasti jo olemassa, sillä useimmille lippukunnanjohtajilla lienee joku, jolta he kysyvät apua tai jonka kanssa he ajattelevat ääneen lippukunnan johtamiseen liittyviä juttuja. Tehdään tästä siis oikea pesti. Jatkossa on myös tarkoitus, että piireillä on mentoripankki, josta mentoria tarvitseva voi itselleen sellaiesn saada.

Piirin mentoripankkia ja -toimintaa on tietysti jonkun koordinoitava. Siksi tarvitsemme uuden pestin piiriin. Mentorivastaava huolehtii jatkossa siitä, että oikeat mentorit ja aktorit löytävät toisensa, että mentoripankissa riittää hyviä tyyppejä ja että mentorit perehdytetään pestiinsä.

Ehdotukset mentorin ja piirin mentorivastaavan pestikuvauksiksi löydät nyt Lippukuntatuen uudistus 2016 –sivuilta, joista voit muutenkin seurailla, missä mennään lippukuntatuen uudistusprojektin kanssa. Lippukuntatuen uudistukseen pureudutaan seuraavissa laajennetuissa toukokuussa, jossa myös näidenkin pestien käyttöönotosta päätetään.


ENNAKKOTIETO: VUODEN 2017 KO-GI-KOULUTUSTEN JOHTAJIEN ETSINTÄ ALKAA PIAN

Vuodelle 2017 on alustavasti suunniteltu neljää partiojohtajien jatkokoulutusta eli Ko-Gia. Myös koulutusten johtajien rekrytointi alkaa pian – tarkkailethan siis vapaaehtoistuen avoimia pestejä!