Avainsana-arkisto: pesti

Vapaaehtoistuen viesti 2/2016

Tässä Vapaaehtoistuen viestissä:


KOHTAUKSEN ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY IHAN JUST ELI 29.2. 

kohtaus2016_nettikuva-624x180

Aikuisille mahdollisuus vain osallistua! Kohtaus 2016 on partion täydennyskoulutus- ja kehittämistapahtuma, erityisesti partiopiirien ja keskusjärjestön luottamushenkilöille. Luvassa kavereita ja laadukasta sisältöä!

Ilmoittaudu nyt mukaan: www.partio.fi/kohtaus2016.


MUISTUTUS: KO-GI-KOULUTUSTEN SUORITUSAIKA ON KOLME VUOTTA KURSSILLE HYVÄKSYMISESTÄ

Ko-Gi-ryhmä muistuttaa, että Ko-Gi-koulutuksen suoritusaika on kolme vuotta kurssille hyväksymisestä. Mikäli syystä tai toisesta koulutuksen suorittaminen viivästyy, täytyy suoritusajalle hakea erikseen jatkoa. Tämä tapahtuu siten, että kurssilaisen Ko-Gi-ohjaaja lähettää perustellun pyynnön sähköpostitse koulutus@partio.fi. Syitä koulutuksen suorituksen viivästymiseen ei ole välttämätöntä mainita, mutta haluamme ohjaajan kanssa kootun suunnitelman toimintaosan loppuunsaattamiseksi (pääkohdat ja aikataulu ainakin ranskalaisten viivojen tasolla).


EOPPIMISEN KUULUMISET

Eurooppalaista näkemystä eoppimiseen

 • Anna tapasi eurooppalaisia partiolaisia teknologiaan liittyvissä kysymyksissä Scout Guides I/O -seminaarissa Ateenassa 11.-14.2,2016.
 • Annan matkaraportti odottaa julkaisua KV-blogissa, sitä odotellessa vilkaise WOSM:in sivuilla
 • Sosiaalisessa mediassa käytyä seminaarikeskustelua löydät #sgio2016

Osaamismerkeissä ajankohtaista

 • Discendum järjestää 14.3.-11.4. ilmaisen ”Open badge -osaaja”-verkkokurssin, jonka avulla opit perusasiat osaamismerkeistä ja saat ekan osaamismerkkisi! Katso lisätiedot ja ilmoittaudu. HUOM! Ilmoita myös Juusolle (juuso.luomala@partio.fi), jos osallistut, niin saat tarvittavat tiedot partion näkökulmasta!
 • Osaamismerkkien myöntämisprosessi on mietitty, ks. esityskalvot toimintasivuilta
 • Tässä lyhyt pecha kucha -muodossa oleva esitys englanniksi
 • Lähestymme piirejä jäsennellymmän infopaketin kanssa maaliskuussa. Sitä odotellessa ehdotukset ja kysymykset tervetulleita osaamismerkki@kuksa.partio.fi
 • Roihulla hankitusta osaamisesta voi saada merkin! Projektiin liittyvät osaamismerkit ovat työn alla.

Moodleen tukea

 • Tarvitaanko piirissäsi Moodle-koulutusta? Lähestymme piirejä maaliskuussa ja kartoitamme piirien koulutustarpeita ja -toiveita.
 • Tarvittavaa sparrailua ja tukea niin pedagogisiin kuin teknisiinkin digihaasteisiin tarjolla koulutusryhmän Annan kautta (anna.von.zansen(a)gmail.com). Toteutetaan suunnitelmat yhdessä!
 • Saatavilla oleviin verkkotyökaluihin perehdytään esim. Kohtauksessa, itsenäisesti tutustuttavissa täällä
 • Moodlen teknisiin ongelmiin ja kysymyksiin saat apua Mupelta, (Mikko Ahokas, muppe(a)iki.fi).

PESTIAVAIMEN KÄYTTÄMINEN

Aikuisryhmä toteutti Aikuisuuden pyöreän pöydän onnistuneesti helmikuun alussa. Päivä kokosi 22 osallistujaa seitsemästä piiristä! Pestiavain esiteltiin ja pohdittiin muun muassa mitä kaikkea vaaditaan pestaajalta, jotta hän voi tukea pestattua tarpeeksi. Pestaajan rooli on erittäin tärkeä, koska hän ohjaa pestattua hänen motivaation perusteella. Tämä ei ole aivan mutkatonta ja siksi suunnittelemme tietopankkia, mistä löydät ohjeita ja tukea koko pestin ajaksi. Piireillä on jo todella hyvää materiaalia, joten aloitetaan niillä.

Suunnittelemme samalla yhteistä rekrytointiprosessia syksylle. Miettikää, jos avoimet pestit myytäisiinkin sillä, mitä pestissä voi oppia ja miten itse voi kehittyä. Mitä, jos voisitkin valita, minkä tehtävän haet motivaatiosi perusteella. Aika siistiä, eikö niin? Kuulet tästä lisää keväämmällä.


PARTION JOHTAJUUSMALLI TYÖN ALLA

Kolmen valiokunnan (vapaaehtoistuki, kasvatus ja aluetyö) on ottanut ison askeleen eteenpäin ja kohti parempaa johtajuutta partiossa. Virallista lähtölaukausta odottaessa projektin ydinryhmä on kokoontunut yhden päivän. Partion strategiaa on tarkasteltu johtajuuden näkökulmasta yli valiokuntarajojen, minkä myötä syntyikin pistä lista asioista, joissa johtajuusmallin voisi ottaa hetimmiten käyttöön. Ihan kaikkea emme voi saada heti – mutta paljon voi. Lisää tästä asiasta kuulet ensi alkuun Kohtauksessa. Ennen sitä voit toki jo pohtia, millä lailla olet toiminut johtajana omassa pestissäsi.


KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KORJAUSUUTISIA

Kiirettä on pitänyt peruskorjaustiimissä. Korjatut koulutustasot ovat nimeltään tutustun-, perus-, jatko- ja syventävä taso. Määrittelimme myös (koulutus)osaamisen alueet. Parhaillaan pähkäilemme koulutuskokonaisuuksia. Niihin ei perustasolla näyttäisi olevan tulossa isoja muutoksia, mutta jatko- ja ohjaajatasolla (tulevaisuudessa syventävä taso) jonkin verran. Onhan ohjaajakoulutuskin uudistumassa. Ehdotuksiamme pääsee kommentoimaan Kohtauksessa 1.-3.4.2016.

Olemme myös uusimassa moduulikuvauksia selkeimmiksi ja moduulien nimet varmasti vaihtuvat, vaikka sisällöt pääosin pysyisivätkin samoina. Pyrimme tuomaan eri (koulutus)osaamisalueiden sisällöissä nousujohteisuutta enemmän esille siten, että moduulit muodostaisivat selkeämmin jatkumon.

Niin sanottujen valinnaisten moduulien nimi muutetaan täydentäviksi moduuleiksi/koulutuksiksi ja niiden määrää ehkä karsitaan. Ylipäätään koulutusjärjestelmän rönsyilyä vähennetään ja KoJ:n ulkopuolella oleva koulutus tullaan huomioimaan osaamismerkeillä, joiden avulla piirien ja keskusjärjestön koulutustoimintaa kehotetaan kehittämään ja monipuolistamaan.
Taitokoulutuksen nivomista koulutusjärjestelmään tehdään parhaillaan. Toivomme, että tulevaisuudessa taitokoulutuksessa tulisi vahvemmin esille KoJ:stä tutut koulutustasot.

Projektiryhmään on tullut lisävahvistusta Pohjamaalta kun Jukkis Pietilä liittyi tiimiimme.


KAKSI ASIAA, JOITA HALUAMME SINULTA: MOTIVAATIOSI JA PÄÄSTÄ SINUSTA EROON

Partio on täynnä paradokseja eli ristiriitoja. Yksi niistä on se, että sinusta oikeastaan halutaan päästä eroon. Eikä mitenkään pahansuovalla tavalla, vaan hyvällä tavalla. Katsos kun lasten ja nuorten osalta pelin henki on hyvin selvä. Heille tämä on harrastusta tai oheiskasvatustoimintaa, jossa heidän toivotaan viihtyvän mahdollisimman kauan, jotta voisimme maksimoida heihin koituvan “partiovaikutuksen”. Oletuksena on, että mitä pidempään he ovat partiossa, sen toimeen tarttuvampia, itsenäisempiä ja aktiivisempia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä heistä tulee.

Vapaaehtoisena pelin henki ei ole ihan noin yksioikoinen. Kyllä, haluamme, että pysyt partiossa mahdollisimman pitkään, sillä vapaaehtoiset ovat partioliikkeen tärkein voimavara. Saat tehdä juuri sellaista partiota kuin haluat, juuri niillä säännöin kuin haluat ja juuri silloin kun haluat, koska se on vapaaehtoistyön luonne. Sellainen pieni pyyntö kuitenkin, että sinun on osattava kertoa, miksi teet. Motivaatiosi toimia vapaaehtoisena on avain, joka tekee partiosta parhaan harrastuksen maailmassa.

Motivaatioita voi olla monia. Yksi kattavahko listaus vapaaehtoisena toimimisen monista motivaatioista löytyy täältä. Oman motivaation tiedostaminen avaa välittömästi kaksi ovea. Ensimmäinen ovi johtaa henkilökohtaiseen kehitykseen, osaamisen syventämiseen, merkitykselliseen partiokokemukseen ja iloisiin hetkiin partion vapaaehtoisena. Tämä ovi on partiopesti. Löydät oman pestisi läheltä tai kaukaa, saaden koulutuksen ja tukea sen toteuttamiseen. Palautteen, yhdessä tekemisen ja reflektoinnin avulla menestyt tehtävissäsi partioliikkeen päämäärän hyväksi.

Toisen oven takaa löytyy ovi ulos partiosta. On tärkeää huomata, että siihen toisen oven kulmalle johtaa myös se polku, joka alkaa ensimmäisen oven takaa. Jokainen meistä lähtee partiosta ennemmin tai myöhemmin, lyhyemmäksi aikaa tai lopullisesti. Ja se suuri paradoksi onkin tämä: Haluamme antaa vapaaehtoisillemme tukea ja osaamista, jotta he menestyvät tehtävissään. Se tuki ja osaamisen kerryttäminen pyrkii yksilön voimauttamiseen, jotta hän osaisi johtaa omaa elämäänsä entistä paremmin. Oman elämänsä peräsimestä kiinni pitävät henkilöt saattavat huomata motivaationsa muuttuvan, osaamisellaan olevan tilausta myös toisaalla ja siten löytää muita asioita, joihin aikaansa ja energiaansa laittaa. Tässä kohtaa pyydän teitä arvon lukijat huomaamaan, että en aseta minkäänlaista arvolatausta sille, onko se hyvä vai huono asia. Jokainen elää omaa itsenäistä elämäänsä ja tekee itselleen parhaat päätökset.

Paradoksaalista on siis se, että haluamme sinun pysyvän, mutta jos tajuatkin partiossa saamiesi elämysten, osaamisen ja itsetuntemuksen myötä, että haluat elämältä muuta kuin partiota, niin olemme iloisia siitäkin. Joten jos edessäsi on se toinen ovi – se jonka takana on hieman uusi ja pelottava maailma – niin älä ihmettele, jos sinua rohkaistaan tarttumaan ovenkahvaan. Onneksi olkoon, sinä juuri valmistuit partiosta! Ja me olemme siitä hyvä koulu, että emme aseta rajoja tutkinnoille. Tänne pääsee aina takaisin, kunhan kerrot vain yhden asian – motivaatiosi.

Viljami ”Viltsu” Hätönen
Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen