Aihearkisto: Yleinen

Vapaaehtoistuen viesti 8/2016

Tässä Vapaaehtoistuen viestissä:


OHJATTU REKRYTOINTI – TOINEN VAIHE KÄYNNISTYY

Keskusjärjestön ohjattu rekrytointi on käynnissä. Pestitarjousten kerääminen on päättynyt. Pesti-ilmoitukset pyritään laittamaan näkyville toimintasivustolle 2.12. ja niiden hakuaika on 2.12. – 31.12. Pyydämme jokaista ryhmää ja pestaajaa markkinoimaan avoimia pestejä omissa verkostoissaan.

Haastattelut voi aloittaa heti, kun hakemuksia tulee. Jos kyseessä on pesti ryhmän tai staabin jäsenenä, voi sopivan hakijan pestata jo ennen hakuajan loppumista. Jos taas kyseessä on johtajapesti (esim. ryhmänjohtaja), valinta pitäisi tehdä vasta 31.12. jälkeen, jotta kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus hakea pestiin koko hakuajan.

SP:n aikuisryhmä auttaa ja tukee niin pestaamisessa kuin perehdytyksessäkin. Aikuisryhmä järjestää myös kaikille uusille luottikselle yhteisen perehdytyksen SP:n luottiksena toimimiseen SP:n kevätpäivien yhteydessä 18. – 19.3.2017. Pestaaja itse vastaa jatkossakin yksityiskohtaisemmasta pestiin ja sen sisältöön liittyvästä perehdytyksestä.Pestiin ja pestaamiseen liittyvää tietoa löydät toimintasivustolta -> ajankohtaista -> pestiavain.

SP:n aikuisryhmä kehittää ohjattua rekrytointia jatkuvasti, jotta se vastaisi tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kaikki palaute on todella arvokasta ja sen voi lähettää SP:n aikuisryhmän jäsenelle, Henna Koivulalle hokoivula@gmail.com .


VAPAAEHTOISTUEN VALIOKUNNAN UUDELLEEN ORGANISOITUMINEN

Vapaaehtoistuen valiokunta muuttaa toimintatapojaan vuoden 2017 alusta alkaen. Valiokunnan ydintehtäviksi tunnistettiin pesti ja osaamisen kehittäminen. Toiminta organisoituu verkostoiksi ja tiimeiksi. Toimintamallin muutos ei edellytä muutoksia piireissä. Uuden toimintatavan tavoitteena on selkeyttää valiokunnan sisäisiä vastuita ja kannustaa aitoon yhteistyöhön piirien kanssa. Toimintaan tulee muutoksen myötä myös uusia tehtäväalueita varmistamaan strategian ja toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen (esim. johtaminen partiossa). Toimintamallia kehitetään ja arvioidaan vuoden 2017 aikana. Joulukuussa avautuu haettavaksi monta uutta mielenkiintoista pestiä uudelleen organisoitumisen tiimoilta. Tutustuthan niihin ja ilmoitat kiinnostuksesi.

Tiimejä ja verkostoja ovat:

  • Turvallisuusverkosto
  • Osaamisverkosto
  • Koulutustiimi
  • Mentorointiverkosto
  • Johtaminen partiossa verkosto
  • Pestiverkosto
  • HR-tiimi
  • Lisäksi valiokuntaan kuuluvat viestinnästä ja piiriyhteistyötä koordinoivat henkilöt.

KO-GI-ILMOITTAUTUMISET KÄYNNISSÄ

Vuonna 2017 järjestetään neljä Ko-Gi-kurssia. Kursseille ilmoittautuminen on käynnissä 31.1.2017 asti. Ilmoittaudu mukaan partionjohtajajatkokoulutukseen ja kokoa uusia eväitä partiotoimintaasi! Lisätietoja


PARTIOLAISET JA SITRA TEKEVÄT HARRASTUSOSAAMISESTA TYÖNANTAJIA KIINNOSTAVAA

Suomen Partiolaiset ja Sitra aloittivat syyskuun alussa vuoden mittaisen yhteistyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena on tehdä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta tunnettua ja kiinnostavaa oppilaitoksille ja työelämälle.

Harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitaan osaamista, josta on hyötyä työelämälle. Siksi Suomen Partiolaiset ja Sitra haluavat nostaa esiin konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

Suomen Partiolaisten ja Sitran yhteistyöhankkeessa luodaan kuvaus työkaluista, joita erityisesti järjestöt ja työnhakijat voivat hyödyntää osaamisen esiin nostamisessa ja todentamisessa. Hankkeen lopputuloksena syntyvät työkalut julkaistaan syksyllä 2017, jolloin ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. Opintokeskus Sivis tarjoaa työkalunsa koulutuksissa ja kursseilla hankitun osaamisen kuvaamiseen.

Partiossa on tehty pitkäjänteistä työtä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseksi jo vuodesta 2013. Sitran kanssa toteuttavan hankkeen yhtenä tavoitteena on kuvata partiossa tähän mennessä tehty työ siten, että myös muut kansalaisjärjestöt voisivat hyödyntää samoja käytäntöjä omassa toiminnassaan. Hankkeen aikana etsitään konkreettisia tapoja, joilla voidaan kertoa vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa hankitusta osaamisesta.


TERVETULOA OSAAMISSAUNAN LÖYLYIHIN SUNNUNTAINA 18.12.2016!

Partiossa on tehty pitkäjänteistä työtä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseksi jo vuodesta 2013. Sen myötä on muun muassa kehitetty sähköisiä osaamismerkkejä, joilla voi todentaa vapaaehtoistehtävässä kertynyttä osaamista. Lisäksi suuri osa Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmään kuuluvista on arvioitu ja niille on annettu opintopistemäärät. Opintopisteytetyn todistuksen pohjalta on helpompi anoa partiokoulutuksen hyväksilukemista omassa oppilaitoksessa. Myös Roihu 2016 -suurleirillä luotiin ja kokeiltiin erilaisia tapoja hyödyntää leiripestejä osana opintoja ja oman osaamisen kehittämistä.

Osaamissaunassa tarkastelemme osaamisen näkyväksi tekemistä erityisesti syventyen samoaja- ja vaeltajaikäisiin. Summaamme yhteen, missä menemme nyt ja ennen kaikkea pohdimme, mitä meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä, jotta osaamisen kehittäminen ja partiossa hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen leikkaisi entistä paremmin erityisesti samoaja- ja vaeltajaikäisten partioarjen.

Osaamissauna on pyöreä pöytä -henkinen tilaisuus, jossa keskitymme erityisesti kokemusten ja ajatusten vaihtoon sekä uuden ideointiin! Yhteisen pohdiskelun jälkeen halukkaille on tarjolla mahdollisuus jatkaa keskustelua aiheesta tai aiheen vierestä saunan löylyissä.

Milloin? Sunnuntaina 18.12. klo 16.30. Varsinainen yhteinen osio päättyy viimeistään klo 19.30. Tila varaus päättyy klo 21, joten viimeistään silloin itsensä on kammettava myös pois löylyistä!

Missä? Mäkelänkadun sauna, Mäkelänkatu 91, Helsinki

Kenelle? Osaamissauna on avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille partiolaisille! Erityisen hyvin nämä löylyt kuitenkin sopivat keskusjärjestön ja piirien kasvatus- ja vapaaehtoistuen teemojen parissa sekä erilaisissa ohjelmatapahtuma- tai leiriprojekteissa toimiville tai toimineille vapaaehtoisille. (Mikäli muuten mielit laskuttaa tapahtumaan osallistumisesta matkakorvauksia, sovithan asiasta etukäteen oman pestiesimiehesi kanssa.)

Ilmoittautuminen? Kuksan kautta tästä linkistä viimeistään 13.12.2016. Tilateknisistä syistä johtuen Osaamissaunaan on rajoitetusti paikkoja, joten ilmoittaudu mukaan ajoissa.

Mitä mukaan? Jos mielit saunaan, ota mukaasi oma pyyhe ja uikkarit. Muuten tule sellaisena kuin olet. Osaamissaunassa on tarjolla myös pientä purtavaa sekä saunalimut.

Lisätietoja? Viljami Hätönen (viljami.hatonen@partio.fi) tai Partioasemalta Juuso Luomala (juuso.luomala@partio.fi)


LAAJENNETUN VAPAAEHTOISTUEN VALIOKUNNAN PÖYTÄKIRJA

Tekisikö mielesi testata uutta, käyttöön otettua O365-toimintaympäristöämme ja SharePoint-alustaa eli Jemmaa? Yksi kiinnostava kohde Jemmassa on laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan pöytäkirja, jonka löydät täältä ja pöytäkirjaan liitteet täältä. Ohjeet O365-tunnuksen käyttöön löydät täältä.


KOULUTUSJÄRJESTELMÄN PERUSKORJAUKSEN KUULUMISIA

Koulutusjärjestelmän korjaaminen on edennyt loppusuoralle. Tammikuussa 2017 julkaistaan ensimmäiset uudistetut koulutukset. Siirtymäkautena 2017–18 piirit voivat siirtyä uuteen järjestelmään oman aikataulunsa mukaisesti.

Korjatusta koulutusjärjestelmästä julkaistaan toiminta.partio.fi -sivustolla koulutusten kuvaukset, moduulikuvaukset, sekä koulutus- ja moduulikartta. Jemmaan eli O365 -maailmaan dokumentit sujautetaan vuoden 2017 aikana ja laaditaan muut koulutusjärjestelmän käyttöä tukevat dokumentit.

Koulutusten validointia tehdään parhaillaan, ja tavoitteena onkin, että tammikuussa kaikki julkaistut koulutukset ovat Siviksen validoimia ja opintopisteytettyjä.

Lähinnä SP:n vastuulla olevien valmentaja- ja koulutusohjaajakoulutusten kokonaisuus ei vielä ole valmiina. Taitokoulutusten laatiminen on loppusuoralla. Täydentävien koulutusten, kuten mentorikoulutuksen, sisältöjä ei ole vielä tehty. Niiden pitäisi valmistua kevään 2017 aikana.

Toivottavasti piirit ottavat korjatut koulutukset innolla käyttöön ja antavat niistä innolla palautetta!


Viltsun kynästä: OPPIMISTA PARTIOSTA

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset saavat osaamista koko elämäänsä varten. Partiossa hankittua osaamista voi käyttää niin kouluissa korvaamaan opintoja, työelämässä avaamaan ovia kuin nostamaan koko elämän laatua. Partiossa osaamista kertyy 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille partio-ohjelmasta ja aikuisille vapaaehtoispesteissä toimimalla.

Osaaminen on tietoja, taitoja ja asenteita, joita yksilö kehittää ja tunnistaa itsessään. Osaaminen on muutakin kuin käytännön tekemisenä tai elämänasenteina näkyviä toimia. Jokaisen ihmisen perustarpeisiin kuuluu tarve oman osaamisen ja kyvykkyyden näyttämiseen. Osoittamalla mihin kykenemme, olemme itsevarmempia ja tunnemme kuuluvamme osaksi yhteisöjä joissa toimimme. Erityisesti jos voimme käyttää osaamista sen yhteisön hyväksi.

Osaamisperusteisuudella tarkoitetaan siirtymistä oppimisajatteluun, jossa osoitettu osaaminen on tavoitteena. Oppimisella pyritään tilanteeseen, jossa yksilöt voivat toistuvasti ja käytännön tekoina osoittaa osaavansa oppimansa asian. Osaamisperusteisuus siirtää oppimisen vastuuta yksilölle. Yksilölle tarjottavat oppimismahdollisuudet erilaisissa oppimisympäristöissä saattaa kuulostaa partiossa kaukaisilta ja vierailta asioilta. Kyseessä on kuitenkin enemmänkin se, että muu oppimismaailma on siirtymässä partion jo yli 100 vuotta käyttämään oppimisen tapaan, itseoppimiseen.

Itseoppimisessa yksilö kokee erilaisia elämyksiä ja tekee havaintoja oppimismahdollisuuksista, vaikkapa trangian kokoamisesta ja ruoanlaitosta. Erilaisilla oppimisympäristöillä ei tarkoiteta vain fyysistä oppimisympäristöä, joka on partiolle tietenkin luonto, vaan myös sosiaalisia ja psyykkisiä tekijöitä. Oppimisympäristöön partiossa kuuluu esimerkiksi ryhmässä toimiminen, aikuiselta saatava tuki ja tarpeeksi haastavat tehtävät. Kuulostaako tutulta? Partiomenetelmähän siellä takana piilee!

Osaamisella partiossa tarkoitetaan siis toisaalta itseoppimista ja jokaisen vastuuta oman osaamisen kehittämisestä sekä partion tuottaman osaamisen vahvempaa käyttämistä partion sisällä ja erityisesti partion ulkopuolella. Konkreettisemmin asiaa voi lähestyä esimerkin avulla:

Vaeltajaikäinen partiolainen on tehnyt vaeltajaohjelmaa viimeiset kolme vuotta ja on pian aloittamassa lippukunnanjohtajana. Oman osaamisensa hahmottamiseksi hän täyttää vaeltajaikäisille tehdyn työkalun, jossa vaeltajaohjelman aktiviteetteja on kuvattu yleisiksi, yleiskielellä ymmärrettäviksi osaamisiksi. Osaamista sanoitettaessa ensimmäinen ylitettävä muuri on partion sisäinen kieli ja ilmaukset. Yleisistä osaamisistaan hän kokoaa ne osaamisen alueet tai kokonaisuudet joita hän on kerryttänyt. Osaamisensa tueksi hänellä on aktiviteettien perusteella runsaasti käytännön esimerkkejä siitä miten hänen osaamisensa näkyy.

Tätä yleiseksi sanoitettua osaamista tämä vaeltaja voi käyttää partion sisällä, esimerkiksi mennessään lippukunnanjohtajien koulutukseen hän hahmottaa jo etukäteen millaista osaamista hänellä on kurssin sisällöistä, onhan kurssi rakennettu kuvaamalla lippukunnanjohtajan pestissä tarvittava osaaminen. Lisäksi hän voi työtä hakiessaan kuvata sitä osaamista joka hänelle on kehittynyt vaeltajaohjelmasta, puhumattakaan lippukunnanjohtajana kerrytettävästä osaamisen massoista!

Osaaminen on siis historiallinen mahdollisuus partiolle kääntää koko järjestelmämme sekä vastaamaan sitä mitä olemme tehneet jo 100 vuotta ja sitä mitä maailma ja nuoret tulevat tarvitsemaan seuraavan 100 vuoden ajan!

Viljami Hätönen
Hallituksen jäsen, vapaaehtoistuki
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry